YOU ARE HERE: Početna

Bonton

Tekstovi

Kako se sačuvati zavisti?

Share

U poznatom, vjerodostojnom hadisu, resulullah, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: "Niko od vas neće biti vjernik dok svome bratu ne bude želio ono što želi sebi." (Muttefekun alejhi) Iz ovog hadisa je vidljivo da čovjek, ukoliko želi biti pravi vjernik, treba drugom muslimanu željeti ono što želi sebi. To, također, podrazumijeva da, ukoliko želi biti pravi vjernik, treba drugom muslimanu željeti ono što želi sebi. To, također, podrazumijeva da, ukoliko sebi ne želi neko zlo, ne želi ni drugom. Ovo je izvanredan životni princip. Kako ljudi mogu zaviditi poslije ovog hadisa, ako vjeruju u poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem!?

Last Updated on Thursday, 11 February 2016 13:26

Read more...

 

Tekstovi

Pravila ponašanja u vezi sa snovima

Share
Snovi se mogu podijeliti u 3 kategorije:

1. Snovi koji su od Allaha.
2. Snovi koji su od šejtana.
3. Ono što je u ljudskoj podsvijesti od misli i dešavanja.

- Ne treba javno pričati o snovima.

- Možeš ispričati lijep san onome ko te voli.

- Možeš ispričati san osobi koja poznaje tumačenje snova.

Last Updated on Wednesday, 10 February 2016 23:48

Read more...

 

Tekstovi

Osobine kojima je Muhammed, a.s., osvajao ljudska srca

Share

Koliko se god trudili da pišemo o islamskom edebu (bontonu), ne možemo a da se ne vratimo na ličnost posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, a.s. Iz jednostavnog razloga što je on obrazac i norma (primjer), na osnovu koje svaki musliman treba da uskladi svoje ponašanje i život općenito. Brojni su kur'anski ajeti, hadisi i govor islamskih učenjaka o Poslanikovom, a.s., edebu i moralu, koji je i danas ostao nedostižan. Uspjeh koji je ostvario tokom 23 godine poslaničkog djelovanja i poziva, realizuje se i danas nakon četrnaest stoljeća poslje njegove smrti. Uspjeh onog koji poziva srazmjeran je ljubavi s kojom se srca odazivaju, dok se neuspjeh ogleda u odbijanju i otporu onome čemu se poziva.

Last Updated on Tuesday, 02 February 2016 21:33

Read more...

   

Tekstovi

Momak koji je mogao dobiti šamar od hafiza

Share

Nedavno sam pročitao, a volio bih da nisam, kako jedan hafiz kaže: ''...Skamenio sam se, ne znam šta da uradim, da ga pljunem, ščepam za gušu ili da mu šamarčinu odvalim, u džamiji sam, u meni nešta ključa...''

Da vam stavim u kontekst te riječi:

Naime, dok je taj hafiz (nije bitno o kome se radi) razgovarao sa starom nanom, a sami su bili u džamiji, naišao je momak i nešto im je rekao, pa pustimo hafiza da to elokventno, svojim riječima, kaže:

''U tom neko pred džamijom, čujem, izuva se. A nana će...

Last Updated on Thursday, 24 December 2015 22:46

Read more...

 

Tekstovi

Islam je lijepo ophođenje prema drugima

Share

Čovjekov život na ovom prolaznom svijetu se uvjek, konstantno i neminovno dotiče dvije vrste ophođenja: prije svega, ophođenja prema Uzvišenom Gospodaru svih svjetova, a onda i ophođenja prema Njegovim stvorenjima: ljudima, džinnima, životinjama, rastinju, predmetima, i sl. Na osnovu upravo ta dva ophođenja, bit će i čovjekova ovosvjetska ili ahiretska nagrada ili kazna.

Ako on bude pravičan u ophođenju prema svom Stvoritelju, Allahu subhanehu we te'ala: ako ga bude volio i veličao, zahvaljivao na ukazanim blagodatima te se pokoravao Njegovim naredbama i klonio zabrana; zatim, ako bude pravičan u ophođenju prema stvorenjima onako kako mu je Allah naredio: dakle, trudio se da im bude iskreni savjetnik i drug, činitelj dobročinstva i općekoristan u svom društvu, pravedan, blag i sažaljiv prema stvorenjima, te ako bude strpljivo podnosio eventualne neprijatnosti koje ga pogode od njih, i ako im ne bude činio nikakvo nasilje; takav će uspjeti sa sretnim životom na oba svijeta! Kod Uzvišenog Allaha će uživati visoke stepene, a i kod ljudi će sigurno imati veliko i ugledno mjesto i svi će ga voliti.

Last Updated on Sunday, 20 December 2015 12:18

Read more...

   
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Radnje koje vode ka džennetu

„Ko god Allaha zamoli za Džennet tri puta [Allahumma inni as'aluk al-Džannah], tada će Džennet reći: „O Allahu! Uvedi ga u Džennet!“ A ko god zatraži zaštitu sa Allahom od Vatre tri puta (Allahumma nadždžini min an-Nar), Vatra će reći: „O Allahu! Zaštiti ga od Vatre!““ (Bilježi at-Tirmidhi) Pročitaj više


Otac – nezamjenjiva figura u životu djeteta

Očevo bavljenje djetetom u velikoj mjeri deluje blagotvorno na razvoj djeteta. Djeca koja imaju angažiranog i i zainteresiranog oca pokazuju manje problema u ponašanju, manje su izložena raznim oblicima rizičnog ponašanja, manje napuštaju školu i „bježe“ sa časova i imaju veće obrazovne ambicije. Očeva uključenost pozitivno djeluje na školski uspjeh, razvoj socijalnih vještina i uspješnost u odrasloj dobi. Pročitaj više


Sanjao sam

Svakog ramazana tražio sam ga u Mekki kako bih klanjao teraviju pored njega. Klanjajući pored njega moj namaz bi bio sasvim drugačiji- čineći ga nezaboravnim iskustvom. Mogao sam čuti šejhov tihi glas na sedždi: „O Allahu, oprosti mi i smiluj mi se”. Veliki broj puta uočio bih mrlju od suza na tepihu kada bi se podigao sa sedžde. Pročitaj više


10 stvari koje od vjernika odstranjuju kaznu za grijehe

Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, je rekao: “Kazna za grijehe koje počini vjernik se od njega uklanja na deset načina: 1.Vjernik se pokaje Allahu (tevba), pa Allah primi njegovo pokajanje. Onaj ko se pokaje za grijeh je poput onog koji nikako i nema grijeha. pročitaj više

Priča o ženi iz dženneta

Pomoć samohranoj majci (kupovina kuće)

Čitaj Kur'an online

SUAP

Savjetovalište kontakt

Ako ste u teškoći i imate potrebu za savjetom, nudimo vam mogućnost da nam se javite na navedenu e-mail adresu, a na vaša pitanja iz kategorije SAVJETI odgovara sestra Nađa Dizdarević i sestra Jasna Subašić. Ostala šerijatska pitanja bit će proslijeđena prof. Jasmin Đananu, koji će se pobrinuti za odgovore. PITANJE_SEBIL@HOTMAIL.COM ili INFO@SEBIL.EU