YOU ARE HERE: Početna

Bonton

Tekstovi

Čime se baviti – svojim ili tuđim mahanama?

Share

Bavljenje tuđim grijesima i mahanama je bolest srca i duše koja nam ukazuje na to da je određena osoba zadovoljna sobom, da sebe smatra savršenom i bezgriješnom, da je bez mahane i grijeha – što sve zajedno spada u jedne od najvećih grijeha. Oholost je jedan od razloga bavljenja tuđim grijesima i mahanama, shodno hadisu Poslanika s.a.w.s., koji kaže: „Oholost je odbijanje istine i ponižavanje ljudi!“; ili: „Dosta je čovjeku zla da ponižava i prezire svoga brata muslimana!“

Čovjek je prvashodno dužan da popravlja sebe i svoju dušu, jer će prvo za to odgovarati na Sudnjemu Danu, shodno riječima Allaha dž.š., koji kaže: “Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio!“ (el-Muddesir, 38.);

Last Updated on Wednesday, 29 July 2015 23:34

Read more...

 

Tekstovi

Izbjegavanje rasprave

Share

Rasprava je dokazivanje ili izlaganje mišljenja koje je potkrijepljeno dokazima i argumentima, koji podupiru mišljenje učesnika rasprave. U Kur’anu se na nekoliko mjesta govori o raspravi: upotrijebljen je izraz džidal ili rasprava, na drugom mjestu izraz tuhadždžprepirka i izraz mura’ – određeno mišljenje.

Uzvišeni Allah postavio je čovjeka kao namjesnika na Zemlji i povjerio mu da je gradi i dao mu emanet nad njom. Uzvišeni je dao čovjeku mnoge sposobnosti i mogućnosti da može izvršiti i dostaviti poslanicu i važan zadatak koji su odbila preuzeti sva ostala stvorenja, ali ga je preuzeo čovjek.

Last Updated on Tuesday, 30 June 2015 23:04

Read more...

 

Tekstovi

Odgojne poruke iz sure Jusuf

Share

Kada Jusuf reče ocu svome: "O oče moj, sanjao sam jedanaest zvijezda, i Sunce i Mjesec, i u snu sam ih vidio kako mi se pokloniše" –

Kur'an, Jusuf, 4.

Svakako je jedna od najvažnijih tema s kojima se svaki musliman treba pozabaviti odgoj budućih generacija. I to iz razloga što će većina nas ako ne baš svi, prije ili kasnije uz Allahovu pomoć, biti mame i babe i morat će odgajati svoje dijete na najbolji način.

Nema boljeg savjetnika svakom muslimanu od Allahove Knjige, a među njenim blagodatima su svakako i savjeti Uzvišenog i Milostivog kako odgajati mlade generacije. No prije same teme, nužno se je osvrnuti na nažalost poražavajući odnos vjernika spram Kur'ana. Zapitajmo se da li vjernici međusobno svakodnevno pričaju o Kur'anu? Umjesto da jedno drugom kažemo ono uobičajeno: 'Kako si brate?', koliko nas upita svog brata: 'Brate, kakav je tvoj odnos spram Kur'ana bio danas?'

Last Updated on Friday, 08 May 2015 23:12

Read more...

   

Tekstovi

Ne treba ishitren u donošenju suda da je nešto greška

Share

Ovo se desilo Omeru b. El Hattabu, radijallahu anhu. On kaže: ”Čuo sam Hišama b. Hakima b. Hizama, u doba Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we sellem, kako uči suru Fruqan. Pratio sam njegovo učenje i primjetio da mnoge riječi uči drugačije od onoga kako je mene naučio Allahov poslanik, sallallahu alejhi we sellem. Zamalo sam ga napao dok je bio u namazu, ali sam se strpio. Kad je predao selam, zgrabio sam ga za ogrtač i rekao: ”Ko te je naučio ovu suru koju sam čuo da učiš?” Odgovorio je: ”Naučio me je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem.” “Nije tačno! Mene je Allahov poslanik, sallallahu alejhi we sellem, naučio ovu suru drugačije od onoga kako si ti učio!” – rekao sam mu I poveo ga Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem.

Last Updated on Tuesday, 21 April 2015 01:54

Read more...

 

Tekstovi

Nema vjere bez ljubavi a nema ljubavi bez selama!

Share

Nema sumnje da je glavni cilj svakog muslimana Allahov dž.š., raziluk i zadovoljstvo, prije ičijeg drugog raziluka i zadovoljstva, i također nema sumnje u to da će ljudi bježati od nas ako se budemo kitili svojstvima oholosti, grubosti, malograđanstva kao i krutosti srca. Spojiti između onoga što Allah dž.š., voli i onoga što ljudi vole – nije teško, ako se budemo pridržavali šeri'atskih propisa kao i hikmeta i mudrosti koja je izgubljena stvar svakog muslimana – uzme je gdje god je nađe!

Šta podrazumjevamo pod onim što ljudi poštuju, cijene i vole: u globalu je to jedan splet ili paket sifata i svojstava uzvišenih, plemenitih i svima ljupkim i dragim. Ako se ta svojstva nađu kod jednog muslimana – ljudi će takvu osobu poštivati, voljeti i cijeniti, do njegovog stava i riječi će držati, i njegove upute i savjete će prihvatati i primati.

Last Updated on Tuesday, 14 April 2015 13:06

Read more...

   
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Zanimljivosti o čovjeku i čovjekovom organizmu

Zvuči nevjerovatno, ali u starom Rimu je prosječan ljudski život trajao 23 godine. Prije otprilike 100 godina, prosječan ljudski vijek iznosio je oko 40 godina. Vječna ljudska težnja bila je da žive što duže, jer niko ne želi ostariti. Međutim, starenje je proces koji počinje rođenjem i traje cijelog života. pročitaj više

Tajni život muslimanskih muževa

 Zašto pornografija? Kao savjetnik na Onislam.net sajtu, sve češće se surećem sa rastućim problemom pornografije u životima muškaraca muslimana koji su u braku. Iako možda djeluje iznenađujuće za mnoge, prema zabrinutim suprugama, pornografija postaje sve prisutnija u životima njihovih muževa. pročitaj više

Iskorištavanje vremena

   Vrijeme je skuplje od zlata, jer vrijeme je život! Shodno tome, učeniku ne dolikuje da gubi svoje vrijeme u zabavi i besposlici, jer izgubljeno vrijeme ne može se nadoknaditi, a sati neumitno prolaze! Ko ne bude vodio računa o svome vremenu, dugo će trajati njegova tuga, kao bolesnik što žali za danima zdravlja i aktivnosti. pročitaj više

10 stvari koje od vjernika odstranjuju kaznu za grijehe

Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, je rekao: “Kazna za grijehe koje počini vjernik se od njega uklanja na deset načina: 1.Vjernik se pokaje Allahu (tevba), pa Allah primi njegovo pokajanje. Onaj ko se pokaje za grijeh je poput onog koji nikako i nema grijeha. pročitaj više

Zbog sihra postao hafiz

Čitaj Kur'an online

Pomoć samohranoj majci (kupovina kuće)

SUAP

Savjetovalište kontakt

Ako ste u teškoći i imate potrebu za savjetom, nudimo vam mogućnost da nam se javite na navedenu e-mail adresu, a na vaša pitanja iz kategorije SAVJETI odgovara sestra Nađa Dizdarević i sestra Jasna Subašić. Ostala šerijatska pitanja bit će proslijeđena prof. Jasmin Đananu, koji će se pobrinuti za odgovore. PITANJE_SEBIL@HOTMAIL.COM ili INFO@SEBIL.EU