YOU ARE HERE: Početna

Bonton

Tekstovi

Čime se baviti – svojim ili tuđim mahanama?

Share

Bavljenje tuđim grijesima i mahanama je bolest srca i duše koja nam ukazuje na to da je određena osoba zadovoljna sobom, da sebe smatra savršenom i bezgriješnom, da je bez mahane i grijeha – što sve zajedno spada u jedne od najvećih grijeha. Oholost je jedan od razloga bavljenja tuđim grijesima i mahanama, shodno hadisu Poslanika s.a.w.s., koji kaže: „Oholost je odbijanje istine i ponižavanje ljudi!“; ili: „Dosta je čovjeku zla da ponižava i prezire svoga brata muslimana!“

Čovjek je prvashodno dužan da popravlja sebe i svoju dušu, jer će prvo za to odgovarati na Sudnjemu Danu, shodno riječima Allaha dž.š., koji kaže: “Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio!“ (el-Muddesir, 38.);

Last Updated on Wednesday, 29 July 2015 23:34

Read more...

 

Tekstovi

Izbjegavanje rasprave

Share

Rasprava je dokazivanje ili izlaganje mišljenja koje je potkrijepljeno dokazima i argumentima, koji podupiru mišljenje učesnika rasprave. U Kur’anu se na nekoliko mjesta govori o raspravi: upotrijebljen je izraz džidal ili rasprava, na drugom mjestu izraz tuhadždžprepirka i izraz mura’ – određeno mišljenje.

Uzvišeni Allah postavio je čovjeka kao namjesnika na Zemlji i povjerio mu da je gradi i dao mu emanet nad njom. Uzvišeni je dao čovjeku mnoge sposobnosti i mogućnosti da može izvršiti i dostaviti poslanicu i važan zadatak koji su odbila preuzeti sva ostala stvorenja, ali ga je preuzeo čovjek.

Last Updated on Tuesday, 30 June 2015 23:04

Read more...

 

Tekstovi

Odgojne poruke iz sure Jusuf

Share

Kada Jusuf reče ocu svome: "O oče moj, sanjao sam jedanaest zvijezda, i Sunce i Mjesec, i u snu sam ih vidio kako mi se pokloniše" –

Kur'an, Jusuf, 4.

Svakako je jedna od najvažnijih tema s kojima se svaki musliman treba pozabaviti odgoj budućih generacija. I to iz razloga što će većina nas ako ne baš svi, prije ili kasnije uz Allahovu pomoć, biti mame i babe i morat će odgajati svoje dijete na najbolji način.

Nema boljeg savjetnika svakom muslimanu od Allahove Knjige, a među njenim blagodatima su svakako i savjeti Uzvišenog i Milostivog kako odgajati mlade generacije. No prije same teme, nužno se je osvrnuti na nažalost poražavajući odnos vjernika spram Kur'ana. Zapitajmo se da li vjernici međusobno svakodnevno pričaju o Kur'anu? Umjesto da jedno drugom kažemo ono uobičajeno: 'Kako si brate?', koliko nas upita svog brata: 'Brate, kakav je tvoj odnos spram Kur'ana bio danas?'

Last Updated on Friday, 08 May 2015 23:12

Read more...

   

Tekstovi

Ne treba ishitren u donošenju suda da je nešto greška

Share

Ovo se desilo Omeru b. El Hattabu, radijallahu anhu. On kaže: ”Čuo sam Hišama b. Hakima b. Hizama, u doba Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we sellem, kako uči suru Fruqan. Pratio sam njegovo učenje i primjetio da mnoge riječi uči drugačije od onoga kako je mene naučio Allahov poslanik, sallallahu alejhi we sellem. Zamalo sam ga napao dok je bio u namazu, ali sam se strpio. Kad je predao selam, zgrabio sam ga za ogrtač i rekao: ”Ko te je naučio ovu suru koju sam čuo da učiš?” Odgovorio je: ”Naučio me je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem.” “Nije tačno! Mene je Allahov poslanik, sallallahu alejhi we sellem, naučio ovu suru drugačije od onoga kako si ti učio!” – rekao sam mu I poveo ga Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem.

Last Updated on Tuesday, 21 April 2015 01:54

Read more...

 

Tekstovi

Nema vjere bez ljubavi a nema ljubavi bez selama!

Share

Nema sumnje da je glavni cilj svakog muslimana Allahov dž.š., raziluk i zadovoljstvo, prije ičijeg drugog raziluka i zadovoljstva, i također nema sumnje u to da će ljudi bježati od nas ako se budemo kitili svojstvima oholosti, grubosti, malograđanstva kao i krutosti srca. Spojiti između onoga što Allah dž.š., voli i onoga što ljudi vole – nije teško, ako se budemo pridržavali šeri'atskih propisa kao i hikmeta i mudrosti koja je izgubljena stvar svakog muslimana – uzme je gdje god je nađe!

Šta podrazumjevamo pod onim što ljudi poštuju, cijene i vole: u globalu je to jedan splet ili paket sifata i svojstava uzvišenih, plemenitih i svima ljupkim i dragim. Ako se ta svojstva nađu kod jednog muslimana – ljudi će takvu osobu poštivati, voljeti i cijeniti, do njegovog stava i riječi će držati, i njegove upute i savjete će prihvatati i primati.

Last Updated on Tuesday, 14 April 2015 13:06

Read more...

   
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

images4 Ključevi srca - ne tuguj

- Svaka vrata imaju ključ. Ključ kojim se otvaraju srca ljudi jeste poznavanje njihove naravi. Rješavanje problema kod ljudi, popravljanje njihovih međusobnih odnosa, osvarivanje koristi od njih, izbjegavanje njihovih zala- u svemu ovome možeš biti izvanredan, ako upoznaš njihove naravi. pročitaj više

________________________________________________________

Obradovati vjernika ubraja se među najbolja djela - bonton

- Pojašnjavajući kolika je vrijednost obradovati vjernika, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Među najbolja djela ubraja se: obradovati mu’mina, ili odužiti njegov dug, ili ispuniti njegovu potrebu, ili ukloniti od njega nedaću.” (Bejheki, hadis je šejh Albani ocijenio kao sahih) pročitaj više

________________________________________________________

Koristi i vrline lijepog ophođenja prema roditeljima - bonton

- Poslanik islama, sallallahu alejhi ve sellem, u brojnim predajama nagovijestio je da će ulazak u Džennet biti usko vezan za naše poštivanje, respekt i dobročinstvo spram roditelja. Tako u predaji koju prenosi Ebu Derda, radijallahu anhu, kaže se da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ”Roditelj je srednja vrata dženneta,[2] pa ako hoćeš pusti ih, a ako hoćeš sačuvaj ih!”[3] pročitaj više

________________________________________________________

Kako postići bračnu sreću?

Savjetovalište kontakt

Ukoliko ste u teškoći i imate potrebu za savjetom, nudimo vam mogućnost da nam se javite na navedenu e-mail adresu, a na vaša pitanja iz kategorije SAVJETI odgovara sestra Nađa Dizdarević i sestra Jasna Subašić. Ostala šerijatska pitanja bit će proslijeđena prof. Jasmin Đananu, koji će se pobrinuti za odgovore. PITANJE_SEBIL@HOTMAIL.COM ili INFO@SEBIL.EU

Čitaj Kur'an online

SUAP

Predavanja sa druženja

Pomoć samohranoj majci - Nađa Dizdarević