nb慢跑鞋 nb鞋 beats 耳機 懶人鞋 vans timberland 鞋子 gucci 包包 reebok 女鞋 keds 帆布鞋 ray ban 眼鏡 beats 耳機 timberland 登山 鞋 vans 鞋 nb慢跑鞋 nb復古鞋 reebok 慢跑鞋 gucci 包包 ray ban 太陽 眼鏡 keds 鞋
Ehlen we sehlen SEBIL.eu
YOU ARE HERE:

Ehlen we sehlen SEBIL.eu

Ispravno značenje uzrečice "Moraš biti otvorenog uma"

Share

Dilema

"Morate biti otvorenog uma", nama govore i mi to govorimo drugima. To je postala uobičajena uzrečica koju govorimo svakome ko se s nama ne slaže. Očigledno je da, ako neko s nama ne dijeli isto mišljenje i stavove onda po automatizmu mora da je zatucan - je li tako?

"Budite oprezni s tim da imate "otvoren um", jer ne znate šta bi vam moglo u njega da uleti", piše na obavijesti koja se nalazi na oglasnoj ploči jednog vrlo konzervativnog mesdžida. Da li je loše imati otvoren um?

Ko određuje šta je to otvoren um, a šta nije? Tko odlučuje o tome kada je dobro biti otvorenog uma, a kada nije? I ko je tu uzrečicu prvi izrekao uopće?

Read more...
 

Page 1 of 947

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Projekti

up direction
Novi dawetski projekat u Norrköpingu
U gradu Norrköpingu brat Elvir Begic pokrenuo je ...
Pomoć samohranoj majci - Nađa Dizdarević
Akcija prikupljanja pomoći za kupovinu stana/ku...
Gradnja džamije u Norrköpingu
Imamo pocast da budemo dio izgradnje prve dza...
Apel za pomoć socijalno ugroženim arapskim porodicama
FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM ARAPSKI...
Raseljena lica u BiH -
Dok se Europa mjesecima suočava s izbjegli...
down direction

Hadis

left direction
Djela koja spašavaju od kazne u kaburu

Kada se mrtvi spusti u svoj kabur, on čuje topot obuće onih koji odlaze od njega. Ako bude vjernik, namaz će mu biti iznad glave; post s njegove desne strane; zekat s njegove lijeve strane; dobra djela poput sadake, održavanja rodbinskih veza, dobročinstva prema ljudima, bit će mu kod njegovih nogu. Pokušat će mu se prići od strane njegove glave, pa će namaz reći: 'S moje strane nema prolaza........

Buharija i Muslim u „Sahihima“, te imam Tirmizi u „Sunenu“, zabilježili su hadis od Enesa ibn Malika koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Mrtvoga prati troje. Dvoje se vraća a jedno ostaje (uz njega). Prate ga njegova porodica, imetak i djela, pa se vraćaju njegova porodica i njegov imetak a (sa njim) ostaju njegova djela.“

Osobe koje je Allah prokleo

U jezičkom značenju prokletstvo je protjerivanje i udaljavanje od Allaha (Nihaje fi garibi hadis, Ibn Esir) ili od hajra (Sihah, El-Dževheri), dok u  šerijatskoj terminologiji  prokletstvo znači udaljavanje od Allahove milosti, što je svakako zastrašujuća kazna.

 Allahovo prokletstvo je izuzetno velika i opasna kazna, stoga je neophodno spomenuti osobe koje je Allah, subhanehu ve te`ala, prokleo Svojim govorom i spomenuti njihova djela koja su ih dovela do Allahovog proklinjanja, kako bismo se upoznali sa tim osobama ili djelima koja povlače sa sobom Allahovo prokletstvo i kako bismo se udaljili od njih i tako se sačuvali Allahove kazne.

Širk je strogo zabranjen i najveći je grijeh!


Svemogući Allah rekao je:
"Allah sigurno neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehe od toga, kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki." (En-Nisa, 48)
"Allah sigurno neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehe od toga, kome On hoće. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan." (En-Nisa, 116)
"Ko drugog smatra Allahu ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište će njegovo Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći." (El-Maida, 72)
"A onaj ko bude smatrao da Allahu iko ima ravan - bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj koga je vjetar u daleki predio odnio."
(El-Hadždž, 31)

Kufr - nevjerstvo

Kufr znaci nevjerstvo i djeli se na dvije vrste; mali i veliki.

Mali kufr: To su djela koja pocinioca ne izvode iz vjere. To je naprimjer nijekanje blagodati. Dokaz tome je govor Uzvisenog Allaha:


''Allah navodi kao primjer grad, siguran i spokojan, kojem je u izobilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah, zbog onoga sto je radio, dao da iskusi i glad i strah.'' (Nahl: 112)
Imam ibn Hazm o sufizmu i sufijama

Imam Ebu Muhammed ibn Hazm Endelusi u svojoj knjizi, ‘El-Faslu fil-mileli vel ehvai ven-nihal’, o sufizmu i sufijama, na 0- str., kaže: „Medu sufijama postoji skupina koja tvrdi da među božijim šticenicima (evlijama) ima onih koji su bolji od svih poslanika i vjerovjesnika. I kažu da onaj ko dostigne najveći stepen štićeništva (vilajeta) sa njega spadaju sve obaveze s kojima je došao Šerijat kao što je namaz, post, zekat i ostalo. Također mu se dozvoljavaju svi harami kao što je zinaluk, konzumiranje alkohola, i drugo. Na taj nacin su sebi dozvolili žene drugih i uz to još kažu: „Mi vidimo Allaha i govorimo sa njim, sve što pomisle naše duše to je istina.”

Vidio sam covjeka od njih kako govori ove riječi: „Zaista Allah ima Majeh ime koje ima trideset i šest harfova i nema nijednog harfa od arapskog alfabeta osim jedan. S tim jednim oni koji imaju veliki stepen dolaze do istine.”

Također je rekao: „Obavjestio me je jedan covjek koji je prisustvovao sijelu istine (mudžalesutulhakk) da je jednog dana ispružio svoju nogu pa je dozvan: ‘Tako se ne sjedi na sjelima vladara!!!’ Poslije toga nikada više nije pružao noge.” Hoće da kaže da je bio u medžlisu - sijelu sa Allahom, Azze ve Dželle.

Ebu Hadir Nesebij i Ebi Sijah Semerkandi i njihovi prijatelji kažu: „Stvorenja su neprestano sa Allahom”

Ebu Sijah kaže: „Nije dozvoljeno meso životinja koje zakolju kitabije (kršćani i židovi), a Ebu Bekr je pogrješio što se borio protiv otpadnika, a ashabi koji ga nisu podržali u tom pitanju su u pravu.”

Ebu Šu’ajb El Kalal kaže: „Zaista njegov Gospodar posjeduje tijelo u liku čovjeka, ima meso, krv, raduje se, žalosti se, boluje i zdravi”.

Nagovještaj pojave Haridžijskih skupina - mudžiza poslanika, sallallahu alejhi we sellem

Imam Muslim, rhm., u svom sahihu, bilježi od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: "Ako neki čovjek izjavi – ljudi su propali, znajte da je on najpropaliji!"

Imam el-Nevevi, rhm., kaže: "Islamska ulema je složna na tome da je prijekor, spomenut u hadisu, upućen osobi koja takvu izjavu iskaže s ciljem potcjenjivanja ostalog svijeta, te smatranja sebe boljim od njih, vidjeći ružnim njihove postupke i djela. Data osoba će se tako ponašati zbog toga što nije svjesna Allahove dž.š., tajne i mudrosti u svemu što se događa s Njegovim stvorenjima!"[1]

Ko se bude podrobnije bavio historijsko-povijesnom građom Islama i muslimana primjetiće da je olahko bavljenje propisom tekfira bilo obilježje velikog broja zabludjelih skupina i novotarskih sekti koje su se znale javljati na svakom mjestu, i u svakom vremenu, ustajući protivu jedinstvenog džema'ata muslimana.

Iman - vjerovanje

Uvjet ispravnosti našeg islama jest praktično, verbalno i srčano prihvatanje imana. Islamski učenjaci ovako su definirali iman: “Iman je čvrsto vjerovanje srcem, očitovanje jezikom i praktična potvrda djelima”.[1]

U Kur’anu ima veoma mnogo dokaza o ovakvom definiranju imana, a jedan od njih je i kur’anski ajet: “Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni” (Hudžurat, 15.). U njemu se jasno vidi da je iman ubjeđenje i uvjerenje koje u sebi nema nikakvih primjesa, niti bilo kakvih sumnji, i djelo izraženo kroz borbu imovinom i životom na Allahovom putu.

Mikail, alejhi selam

On je jedan od najodabranijih meleka i spominje se u Kur’anu odmah nakon Džibrila, a.s., u ajetu:

“Ko je neprijatelj Allahu, i melekima Njegovim, i poslanicima Njegovim, i Džibrilu i Mikailu, pa Allah je, dosita neprijatelj onima koji neće da vjeruju.”

A njegova funkcija i obaveza jeste spuštanje kiše i opskrbe. Zanimljiva situacija kad je riječ o Mikailu, a.s., jeste to što ga Božiji Poslanik, a.s., nikad nije vidio nasmijana. Prenosi Enes ibn Malik, r.a., da je Poslanik, a.s., upitao Džibrila: “ Zašto nikad nisam vidio Mikaila da je nasmijan?” On mu je odgovorio: ” Mikail se nije nasmijao od dana kad je stvoren Džehennem. “

Ispravno shvatanje pouzdanja u Allaha

Na pouzdanje u Allaha u svim svojim poslovima musliman ne gleda samo kao na svoju moralnu obavezu, nego kao na vjersku dužnost i sastavni dio islamskog vjerovanja, jer je to naređeno riječima Uzvišenog:
„...a u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!“ (El-Ma'ide, 23)

„Neka se zato vjernici samo u Allaha pouzdaju!“ (Ali Imran, 122)

Prema tome, apsolutno pouzdanje u Uzvišenog Allaha, sastavni je dio čovjekova vjerovanja u Allaha.

Tahavijska akida (prvo poglavlje)

TAHAWIJEVA POSLANICA O ISLAMSKOM VJEROVANJU

PRVO POGLAVLJE

Veliki vjerski autoritet, imam iz Egipta Ebu Dža'fer el-Werrak et-Tahawi, Allah mu se smilovao, je rekao:

"Ovo je tumačenje akideta (vjerskog ubjeđenja) ehli-s-sunneta i džema'ata po mezhebu (pravcu) najpoznatijeg fakiha (poznavaoca) šerijatskih propisa Ebu Hanife en-Nu'mana ibn Sabita el-Kufije, zatim Ebu Jusufa Ja'kuba ibn Ibrahima el-Ensarije i Ebu Abdullaha Muhammeda ibn el-Hasana eš-Šejbanije - neka je Allah sa njima zadovoljan – te onoga u što su oni vjerovali obožavajući tako Gospodara svih svjetova."

right direction

Knjige

Video

Savjetovalište kontakt

Ako ste u teškoći i imate potrebu za savjetom, nudimo vam mogućnost da nam se javite na navedenu e-mail adresu, a na vaša pitanja iz kategorije SAVJETI odgovara sestra Nađa Dizdarević i sestra Jasna Subašić. Ostala šerijatska pitanja bit će proslijeđena prof. Jasmin Đananu, koji će se pobrinuti za odgovore. PITANJE_SEBIL@HOTMAIL.COM ili INFO@SEBIL.EU

Allah

Allahovo lijepo ime El-Afuvv Allahovo lijepo ime El-Afuvv El-‘Afuvv je jedno od Allahovih lijepih imena koje se spominje na pet mjesta u Kur’anu. Od tih p...
Lijepo mišljenje o Allahu Lijepo mišljenje o Allahu Izučavajući Allahovu uzvišenu vjeru, vjernik će, prije ili kasnije, naučiti i shvatiti da njego...
Allah je milostiviji prema nama od naših roditelja i naše djece Allah je milostiviji prema nama od naših roditelja i naše djece Zaista je Allah prema ljudima milostiviji više od samih njihovih ropditelja i djece. I zbog obiln...
Da li si spoznao Uzvišenog Allaha? Da li si spoznao Uzvišenog Allaha? Poštovani čitaoče, da li si ikada razmišljao o Allahu Uzvišenome, o Njegovoj veličini, moći.....
Allahova moć Allahova moć Allah Uzvišeni posjeduje apsolutnu moć u svemu: 1. Nekad daruje i opskrbljuje putem određenih ...

Čitaj Kur'an online

Kratki klipovi

Stanje u ummetu danas, tvoja zadaća i posao je da'va Stanje u ummetu danas, tvoja zadaća i posao je da'va Stanje ummeta danas - Muhamed Hoblos
Tajni grijesi će ti uništiti vjeru Tajni grijesi će ti uništiti vjeru Dr. Safet Kuduzović Tajni grijesi će ti uništiti vjeru
Kratka i poučna priča - Midhat Ćeman, prof. Kratka i poučna priča - Midhat Ćeman, prof. Midhat Ćeman, prof. KRATKA I POUČNA PRIČA
Onaj Koji mnogo voli Onaj Koji mnogo voli Onaj Koji mnogo voli - El Vedud Kratki podsjenik na Allahovu ljubav prema vjernicima. ...

Gradnja džamije